divider

Arweinir LfB Cymru gan Dyfrig Parri, Aelod Llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Mae gan Dyfrig dros 10 mlynedd o brofiad o ddarparu gwasanaeth cyfieithu i ystod eang o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, cwmnïau masnachol ac elusennau.

Mae gan LfB Cymru dîm cryf yn gweithio i gynnig y gwasanaethau Cymraeg a Saesneg canlynol i chi:

Rydym yn gosod safonau uchel iawn i ni ein hunain ac yn ymfalchïo bod ein gwaith yn brydlon, yn gywir, yn ddibynadwy ac yn broffesiynol.